Verloren paradijs

Verloren paradijs 

Door harmonie van Engelenzang 
bezield tot inspiratie 

schiep God in grootse scheppingsdrang 

de kroon op Zijn creatie. 


Een wezen boven mens en dier 

volmaakt en onwaardeerbaar, 

een symfonie van lijn en zwier 

Gods meesterstuk: de leraar. 


En Satan zag vol afgunst neer 

op zoveel geest en gratie; 

riep al zijn machten in ’t geweer 

tot tegen top prestatie. 


Hij zocht en vond een tegen stuk 

in ’t kwade zonder weerga, 

en schiep, vervuld van hels geluk, 

zijn oeuvre: de collega !

dsc_6222-jkf