TEA

18 februari 2016 van 12.00 tot 17.30 uur
Scholengemeenschap De Rooi Pannen, dr. Ahausstraat 1 Tilburg.

PROGRAMMA
12.00 -13.00
Inloop met koffie, thee en broodjes
13.00 -13.15
Opening waarin we het onderwijs in Tilburg op een andere wijze presenteren. Marcelle Hendrickx, wethouder onderwijs, deelt met ons haar visie op kinderopvang en onderwijs.
13.15-13.45
Prikkelend verhaal van Rick Koster over kinderopvang, onderwijs, trends in de maatschappij en anders durven denken.
13.45-14.20
“Het onderwijs in Tilburg draait door”. Tafelgesprek met frisdenkers uit het onderwijsveld van Tilburg.
14.20-14.40
Toelichting op de Learning Labs
14.40-14.50
Pauze
14.50-16.10
Learning labs ‘Tilburg brengt je verder’ In de Learning labs tonen onderwijs en kinderopvang, maar ook andere organisaties die nauw met onderwijs verbonden zijn, met welke mooie projecten en initiatieven zij bezig zijn. De onderwerpen hebben betrekking op de 4 thema’s van de Educatieve Agenda: – talentontwikkeling – doorgaande leerlijn – aansluiting passend onderwijs en jeugdhulp – aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt Er zijn 4 rondes van steeds 20 minuten. U kunt ter plekke kiezen welke onderwerpen u wilt bezoeken.
16.10-16.40
Plenaire terugkoppeling en energieke afsluiting
16.40-17.30
Borrel met hapjes.