Studiedag Sicilie

Programma studiedag Reizen door de Oudheid ‘Sicilië. Culturele interacties’
Datum: Zaterdag 3 september 2016
Locatie: Universiteitsbibliotheek, Belle van Zuylenzaal, Singel 425

10:00 uur
Inloop met koffie / thee bij ‘Toastable’, Singel 441 sous

10:30 uur
Opening en introductie op het thema
Door: Christine de Haan-Oudshoorn en Vladimir Stissi

10:45 uur
‘Prehistorisch Sicilië: culturele contacten’
Door: Gert Jan van Wijngaarden

11:45 uur
‘Sicilië tussen verleden en heden: thema’s in de Siciliaanse
geschiedenis van de Byzantijnse periode tot heden’
Door: Vladimir Stissi

12:45 uur
Lunch in ‘Haesje Claes’, Spuistraat 275

14:00 uur
‘Fractas ad litora voces – Sicilië in de Aeneïs van Vergilius’
Door: Siward Tacoma

15:00 uur
‘Sicilie vanuit een ander perspectief: de Punische aanwezigheid’
Door: Roald Docter

16:00 uur
Voorbereiding op de reis en afsluiting studiedag
Door: Christine de Haan-Oudshoorn

17:00 uur
Einde programma