staatsie

Home Nieuws

Nieuws

Paul Schnabel presenteert leden platform #onderwijs2032

Nieuwsbericht | 02-02-2015

Paul Schnabel heeft de groep compleet waarmee hij in opdracht van kabinet gaat werken aan een advies over de toekomst van het onderwijs op onze basis- en middelbare scholen. De acht leden van het platform #onderwijs2032 komen van binnen en buiten het onderwijs. De komende maanden gaan zij een brede maatschappelijke discussie aan om een antwoord te formuleren op de vraag welke kennis en vaardigheden leerlingen nodig hebben om optimaal in onze toekomstige samenleving te kunnen functioneren.