Sicilie

Reizen door de Oudheid

Intensieve cursussen voor leraren

De Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA) organiseert in samenwerking met Labrys Reizen intensieve nascholingscursussen voor vwo-docenten uit het voortgezet onderwijs

Selinunte: tempel van HeraSelinunte: tempel van Hera

Programma 2016: ‘Sicilië. Culturele interacties’

De cursus bestaat dit jaar uit een studiedag aan de UvA te Amsterdam en een achtdaagse studiereis naar Sicilië. De inhoudelijke leiding van de studiedag en de reis is in handen van prof. dr. Vladimir Stissi (klassieke archeologie en kunstgeschiedenis der oudheid) en drs. Christine de Haan-Oudshoorn (klassieke taal- en letterkunde).

Inhoud

Het thema van de cursus sluit aan bij het eindexamen Latijn van 2017 (Livius) en het eindexamen geschiedenis in bredere zin.

Sicilië is altijd een ontmoetingspunt van culturen geweest. Dat heeft geleid tot veldslagen, zeeslagen, oorlogen en opstanden, zoals uitvoerig beschreven door Thucydides, Livius en andere antieke historici, maar ook tot culturele competitie en uitwisseling, die onder meer tot uiting is gekomen in de vele bekende en minder bekende tempels, theaters en kerken. In de cursus zullen de meest recente archeologische, literaire en historische inzichten over Sicilië als scharnierpunt en smeltkroes centraal staan. Er zal uitvoerig worden ingegaan op de interactie tussen de culturen van de verschillende bevolkingsgroepen die vanaf het tweede millennium het eiland hebben bewoond. Naast de literaire en historische context speelt de landschappelijke context een belangrijke rol.

De deelnemers nemen actief deel aan de cursus door middel van het geven van presentaties op de sites die zullen worden bezocht. Een aantal avonden staan lezingen op het programma.

Doelgroep

De cursus is vooral bedoeld voor docenten klassieke talen en geschiedenis die lesgeven in de bovenbouw van het VWO. Ook geïnteresseerde docenten uit andere disciplines (o.a. filosofie en geografie) kunnen zich aanmelden.

Data

De studiedag zal plaatsvinden op zaterdag 3 september te Amsterdam. De reisdata zijn 19 t/m 26 oktober 2016, deels in de herfstvakantie.