Presentatie Advies 23 januari

14.30 uur Welkom door dagvoorzitter
14.35 uur Terugblik op dialoog en consultatie: korte vraaggesprekjes met vertegenwoordigers van Leraar2032, de sectorraden, de adviesvangers en platformlid Renee
14.55 uur Enkele scholen die als voorbeeld genoemd worden in het advies vertellen kort hoe zij vorm geven aan een vernieuwende invulling van hun curriculum
15.10 uur Presentatie Eindadvies door Paul
15.25 uur Overhandiging advies door Paul aan staatssecretaris
15.30 uur Reactie staatssecretaris op het advies, inclusief vraaggesprekje met een aantal leraren
15.45 uur Afronding met een hapje en drankje en gelegenheid voor de pers om vragen te stellen.