Onderwijsraad

Commissie zoekt nieuwe raadsleden

Een onafhankelijke commissie zoekt nieuwe leden van de Onderwijsraad voor de raadsperiode 2015-2018.

De zittingstermijn van de huidige raad loopt ten einde. De minister van Onderwijs heeft een onafhankelijke commissie ingesteld, die op zoek gaat naar nieuwe leden van de Onderwijsraad voor de raadsperiode 2015-2018.

De commissie doet de voorselectie en bereidt een voorstel aan de minister voor. Benoeming geschiedt door de Kroon, op voordracht van de minister van Onderwijs.

Hierbij vindt u de advertentie die zaterdag 21 juni jl. in de Volkskrant en in Trouw is gepubliceerd. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken voor 4 juli 2014.