Onderwijsdebat Breda

Opzet Lagerhuisdebat 8 april, ANNAstede Breda

20.00   Welkom en inleiding Frank van Esch, Voorzitter College van Bestuur INOS

20.07   Opening Clairy Polak
– uitleg opzet
– introductie debaters & jury

20.15   Introductie stelling 1: “Liever een 7 voor een brede ontwikkeling dan een 10 voor taal en rekenen”  door Frank van Esch (Voorzitter CvB INOS)

20.20   Debat n.a.v. stelling 1

20.40   Introductie stelling 2: “Het Centraal Eindexamen en toetsen op primair en middelbaar onderwijs in de huidige vorm moeten afgeschaft worden”  door Lisanne Vriens (Leerlinge V.O., spreekster op TEDX Youth)

20.45   Debat n.a.v. stelling 2

21.05   Introductie stelling 3: “We hebben als samenleving geen flauw idee wat eigenlijk het doel van onderwijs is”  door Claire Boonstra (Operation Education & United4Education)

21.10   Debat n.a.v. stelling 3

21.30   Afsluiting en uitnodiging tot hapje & drankje

 

Deelnemers Lagerhuisdebat 8 april, INOS Breda

Aarts, Jan
Lid CvB INOS, Breda

Baal, Frans van
Directeur KBS De Zandberg, Breda

Boonstra, Claire
United4Education / Operation Education

Bouchlaghmi, Farid
Ouder KBS John F. Kennedy, Breda

Çulduz , Nana
Ouder KBS De Zandberg, Breda

Delnooz, Paul           
Innovatie Academie

Dijkstra, Prof.dr. Anne Bert
Onderwijsinspectie, Hoogleraar Soc. Opbrengsten UvA

Esch, Frank van
Voorzitter CvB INOS, Breda

Frissen, Paul
Hoogleraar Bestuurskunde Universiteit Tilburg

Heer, Sacha de
Ouder KBS Jacinta, Breda

Heijer, Karin den
Beter Onderwijs Nederland (B.O.N.)

Hesselink, Anne-Geerke
Teamleider Onderbouw Sted. Gymnasium, Breda

Heuvel, Marion vd
Leerkracht KBS Jacinta, Breda

Hinderdael, Marion
Lid RvT St. PO & VO Zuid NL

Hoepen, Anko van
Algemeen Bestuur PO raad

Jongepier, Aernoud
Voorzitter GMR INOS, Breda

Koevoets, Berry
IB’er KBS Helder Camara, Teteringen

Lansu, Theo
Senior Adviseur BMC advies groep

Martinot, Rob
Rector Nassau SG Breda

Meenen, Paul van
D66 kamerlid woordvoerder Onderwijs

Metselaar, Ton
Directeur Speciaal Onderwijs, INOS Breda

Oomen, Loek
Voorz. CvB Delta Onderwijs, Oosterhout

Pastoor , Robbie
Branchevereniging Brab.Zws Werkgevers

Piederiet, Hans
Directeur Regionale Markt CED groep

Rog, Michel
CDA kamerlid, woordvoerder Onderwijs

Schellart, Pauline
Directeur Kobergroep Breda

Smits, Joop
Oud inspecteur Primair Onderwijs

Sommers, Antoinet
Directeur KBS De Liniedoorn, Breda

Straus, Karin
VVD kamerlid woordvoerder Onderwijs

Timmermans, Miranda
Lector Pabo AVANS Hogeschool, Breda

Tromp, René
Directeur Bestuurder GPO WN

Velthoven, Raymond van
Rector Newman College Breda

Vermeulen, Janneke
Leerkracht Ons SBO, Breda

Verweij, Jan
Platform Onderwijs 2032, leerkracht vh jaar 2012 (V.O.)

Vriens, Lisanne
Studente, spreekster TEDX Youth

Wever, Arnoud
Directeur Bestuurder Prot. Chr. P.O. Midden Brabant

Wilbrink, Ben
Psycholoog, Onderwijs onderzoeker

Wijk, Albert van
RvT Gereformeerde Scholen Gemeenschap Randstad

Ypma, Loes
PvdA kamerlid woordvoerder Onderwijs

Zinschitz-Wassenaar, Mia
Oprichtster Bijzonder Psychologisch Bureau