nieuw plan 2

CURSUS KLASSIEK GRIEKS 
Nederlands Instituut in Athene

Het Nederlands Instituut te Athene organiseert in samenwerking met de Faculteit der Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam een drieweekse cursus klassiek Grieks met een uitgebreid cultureel programma in en rond Athene.
De cursus is bedoeld voor BA-studenten en voor anderen die Grieks in hun minor willen doen.

De cursus wordt verzorgd door dr. Jan Krans (Vrije Universiteit Amsterdam).De studielast bedraagt 6 ECTS; het verblijf wordt afgesloten met een tentamen. Het vak loopt gelijk aan de basiscursus Grieks 1a.

Maximaal tien studenten worden tot de cursus toegelaten. Geïnteresseerden wordt
gevraagd zich zo snel mogelijk, maar in ieder geval voor 8 juni aan te melden met
gebruikmaking van het daartoe bestemde aanmeldingsformulier dat je kunt
downloaden op de website van het NIA: www.nia.gr. Het ingevulde formulier zend je
als attachment bij een e-mail aan: nia@nia.gr. Na goede ontvangst van je aanvraag, krijg je zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging. Uitslag van de selectie: 15 juni.
Kosten: 150 € voor deelnemers die studeren aan een van de zes universiteiten die
deelnemen aan het NIA (Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam,
Rijksuniversiteit Groningen, Radboud Universiteit Nijmegen en de Universiteiten van
Leiden en Utrecht); 300 € voor de overige deelnemers. De deelnemers dienen hun reis zelf te financieren en te boeken en dragen ook zelf de kosten van het levensonderhoud (maaltijden, consumpties). Het NIA biedt de deelnemers huisvesting in tweepersoonskamers voor de duur van de cursus. De inschrijving is pas effectief wanneer de cursusbijdrage betaald is. Deelnemers die twee weken (of minder) voor het begin van de cursus zonder zwaarwegende reden van onvoorzienbare overmacht afzeggen blijven de totale bijdrage verschuldigd.