Neurolinguistisch Programmeren

Met Daan naar een bijeenkomst geweest in Utrecht: Neurolinguistisch Programmeren.

Deze oefening gedaan:
hoevel keer zie je een ‘f’?

FINISHED FILES ARE THE RE-
SULT OF YEARS OF SCIENTIFIC
STUDY COMBINED WITH THE
EXPERIENCE OF YEARS

Fout……. !