Cursus mythologie

nieuwe cursus aangeboden KVG:

Griekse mythologie is niet alleen een reeks van mooie verhalen, het geheel kan ook gezien worden als gestolde filosofie: waar denkers als Socrates, Plato en Aristoteles dialogen of uiteenzettingen nodig hadden, kent de mythologie de orale traditie.
Wat hebben Tantalos, Sisyphus, Oedipous, Odysseus en de bewoners van de berg Olympus ons nu nog te zeggen?
Dr. Jan Verweij vertelt niet alleen de verhalen, hij legt samen met u de diepere filosofische lagen bloot en behandelt zo en passant de klassieke filosofie.