Maatwerk: studiedag 2 december 2014

Maatwerk in de klas als voorwaarde voor talentontwikkeling

Het gemiddelde niet langer de norm: beter omgaan met verschillen tussen leerlingen leidt tot hogere schoolprestaties. De inspectie heeft inmiddels verschillende indicatoren rond gedifferentieerd lesgeven opgenomen in het Toezichtkader.

Daarbij gaat het niet alleen om zorgleerlingen die moeilijk meekomen in de les, ook de onderpresteerders die moeten worden uitgedaagd om te excelleren vragen een individuele aanpak. Van docenten wordt verwacht dat ze maatwerk leveren. Geen enkele leerling is gelijk, maar de doelstelling voor elke leerling is wel dezelfde: een zo hoog mogelijke leeropbrengst!

Diverse scholen zijn op dit moment druk bezig met het ontwikkelen van beleid op het terrein van differentiëren. Veel docenten differentiëren vaak al zonder dat ze het zelf door hebben: soms lijkt het ingewikkelder dan het is. Anderen hebben bijscholing nodig. Voor de school als geheel geldt dat docenten op de juiste wijze moeten worden gefaciliteerd wil een schoolbrede aanpak op dit gebied succesvol zijn.

Sprekers

 

Studiedagen/Omgaan met verschillen tussen leerlingen/Ben van der Hilst voor folder.jpg Ben van der Hilst,
initiatiefnemer en
eigenaar van
Het Leren Organiseren
Studiedagen/Omgaan met verschillen tussen leerlingen/ankie Cuijpers voor folder.jpg Ankie Cuijpers,
docente Duits
Mondriaan College Oss
Studiedagen/Omgaan met verschillen tussen leerlingen/Otto de Loor 11-8-2014.jpg Otto de Loor,
adviseur APS
Studiedagen/Omgaan met verschillen tussen leerlingen/Jos Gijzen juiste formaat.jpg Jos Gijzen,
ambassadeur Kunskapsskolan Nederland
Studiedagen/Omgaan met verschillen tussen leerlingen/Eddie Denessen voor folder.jpg Eddie Denessen,
onderwijskundig onderzoeker
Radboud Universiteit Nijmegen
Studiedagen/Omgaan met verschillen tussen leerlingen/foto Marco vd Berg folder.jpg Marco van den Berg,
docent wiskunde
Metameer College
Sint Anthonis
Studiedagen/Omgaan met verschillen tussen leerlingen/elly loman voor folder.jpg Elly Loman,
rector Vathorst College
Amersfoort,
aangesloten bij PLEION
Studiedagen/Omgaan met verschillen tussen leerlingen/Jan Verweij INTERNET.jpg Jan Verweij,
leraar van het jaar 2012
en docent filosofie
St-Odulphuslyceum in Tilburg
Studiedagen/Omgaan met verschillen tussen leerlingen/Sjef Drummen voor folder.jpg Sjef Drummen,
directielid Niekée
en onderwijskunstenaar