LIO-dag

LIO-dag Filosofie over Bildung

21 maart 2016 in Utrecht  – Drift 23 –  zaal 020 en zaal 206  (via Drift 27!)

 09.30  – Inloop met koffie en thee – zaal 020

10.00-11.00 Opening: Persoonlijke identiteit  – Leon de Bruin, Fleur Jongepier en Sem de Maagt  – zaal 020

11.15-12.30 Workshop ronde 1 –  te kiezen uit:

a) Ontwerpen en herontwerpen van lessen filosofie vanuit de Hele-Taak-Eerst optiek

   – Dirk Oosthoek (vakdidacticus Universiteit Leiden) – zaal 020

 Veel lessen filosofie, ook goede lessen, worden vaak opgebouwd vanuit verschillende deeltaken. Aan het eind van de les komt dan (pas) de grote samenhang / hele taak in zicht bij een daarop toegesneden slotopdracht. Vanuit de Hele-Taak-Eerst optiek wordt dit proces omgedraaid en wordt er hulp op maat aangeboden. Om aan deze workshop deel te kunnen nemen is het noodzakelijk om een uitgewerkt lesplan in drievoud mee te nemen.

  b) Hoe kom je in een volledig onderwijsleerproces in het schoolvak filosofie tegemoet aan het leren van de leerlingen? – Natascha Kienstra (vakdidacticus KUN) – zaal 206

Wij ontwikkelden hiervoor het zogenaamde Parelmodel. Het model gaat uit vijf leeractiviteiten, namelijk redeneren, analyseren, toetsen, kritiek maken, en reflecteren. In de workshop analyseren we dialogen uit het klaslokaal, scoren ze en doen/vergelijken oefeningen die leiden tot toetsen, kritiek maken en reflecteren.

12.30-13.00 Lunch – De Eetkamer

13.00- 13.45 Speeddaten  – om succesvol te zijn: neem opdracht  mee !    

14.00-15.15 Workshop ronde 2 – te kiezen uit:

a) Werkvorm Waarderend onderzoek  – Philippe Boekstal, (vakdidacticus UvA) – zaal 020

Het waarderend onderzoek is een eenvoudige maar krachtige werkvorm om leerlingen allereerst op basis van hun eigen ervaring aan het denken te zetten om vervolgens in groepsverband te abstraheren en te filosoferen. In deze workshop gaan de deelnemers met het waarderend onderzoek oefenen om af te sluiten met een analyse: wat gebeurt er nu eigenlijk?

b) The crisis in Education van Hannah Arendt – Eva-Anne Le Coultre (vakdidacticus RUG) zaal 206

Aan de hand van de tekst The crisis in Education van Hannah Arendt uit 1954 gaan we in discussie over de kern van Arendt’s betoog en de waarde daarvan voor het debat over het (filosofie)onderwijs van nu. Gaat het in het onderwijs om kennis of vaardigheden, het vormen van persoonlijkheid of socialisatie, gaat het om het doorgeven van waarden of om het ontwikkelen van autonomie? Beroemde zin van Arendt uit dit essay: De kwalificatie van de leraar bestaat erin dat hij de wereld kent en anderen daarover kan onderrichten, maar zijn gezag berust op het feit dat hij verantwoordelijkheid voor die wereld opneemt. (…) Wie weigert de verantwoordelijkheid voor de wereld mee op te nemen, zou geen kinderen mogen hebben en zou niet betrokken mogen worden in hun opvoeding.

 15.30-16.00 Centrale afsluiting Onderwijs2032 en Bildung – Jan Verweij (vakdidacticus KUB) – 020

 16.00 – Borrel  – zaal 020