Leraar worden: iets voor jou?

Leraar worden: iets voor jou?

Datum: Woensdag 18 maart 2015

Tijd: 17.00-19.00 uur

Plaats: Campus Tilburg University, Warande building, zaal Wz 105

Jij als docent op een middelbare school. Overdragen van kennis, jouw enthousiasme en passie voor een vak overbrengen, leerlingen begeleiden. Als je dit iets lijkt, dan is de Universitaire Lerarenopleiding misschien iets voor jou. Tilburg University kent de volgende opleidingen:

Voor sommige opleidingen geldt dat je de lerarenopleiding kunt combineren met je bachelorstudie.

Ben je geïnteresseerd in het leraarschap en in een van deze opleidingen, kom dan naar de bijeenkomst ‘Leraar worden, iets voor jou?’. In de eerste ronde zal een aantal sprekers ‘uit het veld’ gaan vertellen over het leraarschap in de dagelijkse praktijk.  Welke kwaliteiten heb je nodig, waarom is het zo leuk om leraar te zijn, hoe ziet het leraarschap er in de toekomst uit? In de vorm van een panelgesprek is er volop ruimte voor het stellen van vragen.

In de tweede ronde is er per lerarenopleiding een vakinhoudelijke voorlichting, gegeven door een docent of opleidingsdirecteur en een student(e) van de opleiding.

Voor de plenaire bijeenkomst in de eerste ronde hebben wij de volgende mensen uitgenodigd:

  • Tomas Oudejans, rector van het Theresialyceum
  • Jan Beesems, conrector van het Odulphuslyceum
  • Niels Brans, plaatsvervangend rector Kining Willem II College
  • Jan Verweij, vakddocent filosofie aan Tilburg Univeristy en docent filosofie aan het Odulphus Lyceum; deelnemer aan Platform #Onderwijs 2032