Leeratelier

Uitnodiging en programma inspiratiedagen leerateliers 15 en 22 januari 2019

09.00 uur Inloop en Koffie
09.15 uur Wie zijn onze leerlingen en hoe leren ze?
10.15 uur Een uitwisseling van opbrengsten atelier Noordoost

Pauze

11.45 uur Bespreking van de opbrengsten o.l.v. Femke Geijsel

Lunchpauze

14.00 uur Identiteitsontwikkeling o.l.v. Jan Verweij
Hoe verhouden onze eigen opvattingen en idealen rond
goed onderwijs zich tot de verwachtingen die anderen
binnen de school hebben en hoe gaan we ermee om als
het “schuurt?”

16.00 uur afsluiting