jammer

Geachte heer Verweij,

Met veel interesse heb ik uw bijdrage gelezen.
De jury heeft u niet uitgekozen voor publicatie, maar met uw goedvinden zet ik u op mijn lijst van mogelijk te interviewen personen.
Ik hoop in ieder geval dat het schrijven van uw zelfinterview u plezier heeft gedaan.
Hartelijke groet,
Fokke Obbema
redacteur de Volkskrant