Interview over het lerarenregister – Van 12 tot 18

Jan Verweij – docent van het jaar 2012/2013 in VO

‘Wat ik van het lerarenregister vind… heb je een kwartier? Ik denk dat we het allemaal met elkaar eens zijn dat een lerarenregister an sich een goed initiatief is. Wat zeg ik, we zouden ons de ogen uit de kop moeten schamen dat we dat nog niet hebben. Daar is overigens wel een verklaring voor: we zijn als docenten op de verschillende niveaus misschien te divers om een duidelijke beroepsgroep te vormen.
“Waar we nu met z’n allen over discussiëren is de vorm waarin het register gegoten moet worden. Maar in alle eerlijkheid ben ik overtuigd voorstander van het lerarenregister. Het is een spiegel voor de beroepsgroep als geheel en voor de docent zelf.  Een instrument waarmee je inzichtelijk maakt wie zich op welke manieren heeft bijgeschoold. Goede bijscholing is essentieel. Als docent moet je niet na je 21ste denken –vers van je opleiding– ‘zo, en nu ben ik klaar.’ Nee, leren doe je je hele leven lang en als docent is het een verplichting om verder te leren, zelf in de schoolbanken te blijven kruipen, om te ervaren hoe het is om iets niet te snappen. Daardoor zie je echt welke docenten goed zijn en daar leer je van.
“Ook het verplicht stellen van registreren juich ik stiekem toe. Als je niet voldoet aan de eisen word je eruit gedonderd en kun je geen les meer geven. Die stok achter de deur is nodig. Verder lijkt me dat het aanbod in bijscholing kwalitatief beter zal worden, enerzijds omdat organisaties kunnen inspelen op de behoeftes, anderzijds omdat diezelfde bijscholingen moeten voldoen aan minimumeisen.
“Voor mij is het lerarenregister een beginpunt, een kennisbaken. Die kennis werkt kwaliteitsverhogend, maar misschien nog belangrijker: met een lerarenregister laten we zien dat we onszelf als professionals serieus nemen en kan het aanzien van het docentschap weer stijgen. Wat leven we eigenlijk in een onderontwikkeld land als we het goed vinden dat zoiets belangrijks als educatie uitgeoefend wordt door een beroepsgroep van wie 10 tot 30 procent onbevoegd is. Daar zijn we nog tevreden over ook, maar geen haar aan mijn hoofd die eraan denkt om een operatie te laten uitvoeren door een onbevoegde dokter of eentje die in geen dertig jaar zich heeft laten bijscholen. Ik snap niet dat we dat dan wel accepteren van docenten. Zo’n register moet het aanzien weer laten stijgen. Het vak moet aantrekkelijker worden en dan doel ik niet alleen op geld. Ik vroeg een meisje laatst of ze later docent wilde worden en ze keek me aan alsof ik gek was: ‘Meneer, ik doe gymnasium.’ Dat maakt pijnlijk duidelijk hoe we er als docenten voor staan. Alleen een loser wordt docent, is nu het beeld en dat strookt volstrekt niet met de werkelijkheid. Dus kom maar op met het register, dan kunnen we een start maken met herstellen van de reputatie van docenten.’