Interview Eindhovens Dagblad

“De toekomst van ons onderwijs”

Lezing door Jan Verweij op 13 februari om 20.00 uur in de Volksuniversiteit Geldrop

Jan Verweij loopt druk gebarend door het St-Odulphuslyceum in Tilburg, als ik hem bel om meer te weten te komen over de lezing en over hem. Een paar leerlingen kijkt hem verbaasd aan maar daar laat Jan zich niet door afleiden. Hij geeft al 38 jaar les. Ook aan Tilburg University. Is Neerlandicus. In 2012 gepromoveerd in de filosofie én uitgeroepen tot Leraar van het jaar. Dat was zogezegd een topjaar. En een heel druk jaar. Hij verscheen in De Wereld Draait Door en was te gast bij Maxima.

Een warm onderwijshart
Jan wordt gedreven door een warm onderwijshart en ik ben natuurlijk benieuwd waar dat vandaan komt. Jan vertelt dat hij een gelukkige jeugd heeft gehad en een prettige schooltijd. “Tussen je 12e en 18e gaat de wereld voor je open. Je leert jezelf kennen, wordt voor het eerst echt verliefd, gaat wellicht naar het buitenland, krijgt je eerste baantje en geld ter beschikking.” Jan voelt zich verantwoordelijk voor deze periode van de jeugd en wil hen graag laten zien welke mogelijkheden er zijn. “School moet je leren wat je kunt doen als je niet meer weet wat te doen. Onderwijs moet creativiteit en nieuwsgierigheid prikkelen en leerlingen leren zich blijvend te ontwikkelen.”

Wat moeten leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs leren?
Met welke kennis en vaardigheden zijn leerlingen klaar voor hun toekomst? Met die vraag lanceerde staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) in november 2014 een nationale brainstormsessie over de toekomst van het basis- en voortgezet onderwijs in Nederland. Daarmee riep hij het Platform Onderwijs 2032 in het leven. Jan is lid. “Onderwijs focust nu te veel op het overbrengen van kennis en feiten en ik zie graag een verschuiving naar het leveren van een bijdrage aan de vorming van mooie, reflectieve en bewuste mensen.”

De tijdreiziger uit 1850
Als je een tijdreiziger uit 1850 naar het nu haalt, kijkt hij zijn ogen uit. Er is echter één instituut dat hij onmiddellijk herkent en dat is de school. Terwijl de hele maatschappij erom heen veranderd is. Eigenlijk vreemd. “Scholen focussen nog steeds op het bijbrengen van feiten en kennis maar deze onderwijsdoelen sluiten op onderdelen niet meer goed aan op de eisen die de maatschappij, het vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt stellen. Ook leerlingen en ouders hebben herhaaldelijk aangegeven dat het bestaande curriculum inhoudelijk kan worden verbeterd.”

Voor wie is deze lezing dan vooral bedoeld?
En ook deze vraag beantwoordt Jan zeer stellig. “De lezing is voor iedereen met opgroeiende kinderen die geprikkeld wil worden om na te denken over de rol van het onderwijs. Voor docenten en leerlingen. Voor iedereen die vindt dat hij iets te zeggen heeft over onderwijs want uiteindelijk zijn we allemaal ervaringsdeskundig.” Het belooft een boeiende avond te worden!