INSPIRATIEDAG

Inspiratiedag voor startende leraren op 8 oktober

Woensdag 8 oktober 2014 van 10.00-17.00 uur in de ‘klas van de toekomst’ van het Koning Willem I college,  Den Bosch

Voor wie?

Deze dag wordt georganiseerd als onderdeel van het Lerarencongres en is speciaal bedoeld voor de startende docenten; voor alle leraren uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal onderwijs, die minder dan vier jaar werkzaam zijn in het onderwijs. Het Lerarencongres en de inspiratiedag zijn beiden gratis.

Wat biedt deze dag je als startende leraar?

Leer kijken over de grenzen van jouw eigen school, hoor wat er allemaal gebeurt in onderwijsland, laat je inspireren door verschillende sprekers op het Lerarencongres, deel je ervaringen met zowel zeer ervaren docenten als met andere starters, haal praktijktips op en ervaar wat passie is op een plek speciaal voor startende leraren. Het programma wordt georganiseerd en geleid door zeer ervaren leraren, leraren die ooit Leraar van het Jaar zijn geweest in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal onderwijs en zich verenigd hebben in de LerarenKamer. Het programma wordt tweemaal uitgevoerd, ’s ochtends van 10:00 tot 12:00 en ’s middags van 13:30 – 15:30 uur. Dit geeft deelnemers de ruimte om ook bij andere activiteiten van het Lerarencongres aanwezig te zijn.

Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier van Het Lerarencongres op 8 oktober.

Programma

10.00/13.30 uur Jan Verweij

Jan Verweij, Leraar van het Jaar 2012, vertelt een inspirerend verhaal  over werken in het onderwijs en gaat in gesprek met de zaal.

10.30/14.00 uur Lessen in Passie

In gesprek met leraren van het jaar over passie voor lesgeven

11.15/14.45 uur Dialoogtafels

Onder leiding van (ex-)leraren van het jaar met collega-startende-leraren in gesprek over o.a.:

  • Gedragsregulatie
  • Contact met ouders en oudergesprekken
  • Klassenmanagement
  • Positie in het team en de relatie met mijn leidinggevende
  • Differentiatie
  • Begeleiding en ondersteuning bij het starten
  • Werkdruk/werkplezier

12:00/15.30 uur Einde

Deelnemers kunnen het andere dagdeel mee doen aan het programma van het Lerarencongres.

Project Bovenschoolse Inductie en de LerarenKamer

Leraar worden is niet eenvoudig. Leraren doen er zo’n vijf jaar over om na hun opleiding zich het beroep geheel eigen te maken en pas na vijftien jaar zitten ze op hun top. Een (veel te) groot deel van de startende leraren valt voor die tijd al af en kiest – soms gedesillusioneerd – voor een ander beroep. Een goede begeleiding binnen de eigen school is daarom hard nodig. Minstens zo belangrijk is de bovenschoolse begeleiding, de zogeheten ‘inductie in het onderwijs’. Op verzoek van minister Bussemaker is De LerarenKamer gestart met een begeleidingsproject voor startende leraren. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap financiert het project. De Inspiratiedag is een van de activiteiten van het project. Op 9 april 2014 vond de eerste inspiratiedag voor startende docenten plaats. Een verslag hiervan vindt u hier: …………..