Forum voor Democratie

Wie trouwt met de tijdgeest, wordt snel weduwnaar….