Fontyss studiedag

Workshop 11:

11. EEN DEPENDANCE VAN DE DAPPERSTRAAT:
VAN GELUKKIGE LERAREN LEER JE HET MEEST
Door: dr. J. Verweij, leraar van het jaar 2012, docent filosofie, st.-Odulphuslyceum,
Universiteit van Tilburg, lid platform onderwijs2032
De vraag van de staatssecretaris aan het platform onderwijs2032 was een visie te ontwikkelen op onderwijs. Op 1 oktober is dit plan gepubliceerd; een tsunami aan positieve reacties – met een rimpeling slechts hier en daar – was het gevolg.
Wat is de precieze inhoud van het plan – het onderwijs gaat flink op de schop! – en wat komt er mogelijk op hogescholen af? Jan Verweij, leraar van het jaar 2012 en lid van het platform onderwijs 2032 zal de maren en mitsen en de ja-tenzij en de nee-mits bespreken. Maar vooral ook aangeven hoe dit plan zich verhoudt tot ‘de dependance van de Dapperstraat’, want … van gelukkige leraren leer je het meest.