Dictee gepresenteerd E-Way

Het dictee van E-Way gepresenteerd in de spoorzone:

Brabants-Dagblad-2-11-2013-aangepast (1)

http://www.omroepbrabant.nl/?video/85572712/Baan+op+het+spel+bij+Nieuwjaarsdictee+in+Tilburg.aspx&action=media

©   Jeroen van Heemskerck Düker 2013

De vlucht naar Utopia

1   Toen gravin Isabelle Bentinck op Koninginnedag de jaloezieën opentrok, ontwaarde zij een spektakel dat haar uitermate choqueerde: over het gemacadamiseerde plaveisel schreed de kroonprins, geëscorteerd door zijn voluptueuze eega, in een hermelijnen imitatiemantel die overduidelijk niet aan zijn verre voorzaat toebehoord had.

2   Bedriegerij dus, ook in het oer-Hollandse Oranjehuis! Decennialang trachtte de gravin zich à contrecoeur staande te houden te midden van de hausse aan begoochelingen, maar nu zelfs de nieuwbakken koning voor fopperij door de knieën ging, werd het de adellijke douairière te veel.

3   Gedesillusioneerd vlijde zij zich onder een quilt op de royale chaise longue, mijmerend over de lang vervlogen tijden toen livreiers haar nog opwachtten bij de landaulette voor een ritje naar een van de spectaculaire soupertjes of lucullische lunches, waar zij zich aan somptueuze buffetten amuseerde met opulente adolescenten uit de haute volée.

4   Nu stond het hele jaar in de geur van bedrog. Tegen de kerst had de chique matrone al kennisgemaakt met semicriminele havoërs op een islamitische school, een stapelkrankjorume professor en een sjoemelende pedaalridder die later als een zanikende judas zijn mea culpa zat te belijden in een tv-show. Wat een quatsch!

5   Ook voetbalbobo’s bleken geenszins zuiver op de graat, en toen zelfs haar idool, een onkreukbaar gecoiffeerde topadvocaat in bonis en op-en-top een charmeur, geroyeerd werd vanwege een maffioze boekhoudmethode, bevroedde de oude gravin al dat het op nieuwjaarsdag niet pats-boem beter zou worden met al dat in- en inslechte gefoezel.

6   Zij stapte barrevoets de kaai op, laadde haar necessaire – inclusief haar Turkse erfstukken als de nargileh en de fraaie kemenche – in de verroeste pieremachochel en sloeg rechts af naar het coulisselandschap van Utopia, om de gefotoshopte gauwdieven en roffianen van Nederland voorgoed te vervangen door nobele lieden die continu rechtdoorzee zijn. Een beregoed besluit!

En de winnaar? slechts één foutje!

tilburg14_franka-v-drommelenfoto jan dictee