De zin van het leven

De zin van het leven en zo:

Als aan de minimumeis:
onsterfelijkheid, eeuwige jeugd
zonder lichamelijke of geestelijke ongemakken
voldaan is,
zouden we weer eens kunnen praten
of het de moeite waard is
je ergens voor in te spannen.

L. Lehmann