Dank, dank

Beste leden van het Platform #Onderwijs 2032 en medewerkers van het bureau,

De maand oktober is inspirerend begonnen! Met het verschijnen van julliehoofdlijn advies is het gesprek over de toekomst van ons onderwijs in een nieuwe fase gekomen. Het advies heeft de aandacht gekregen dat een advies van dit kaliber verdient. Er zijn enthousiaste reacties, kritische reacties, reacties op het gehele advies en reacties op onderdelen zoals Engels in het basisonderwijs en het belang van feitenkennis. Daarmee is nu al een belangrijk doel van #Onderwijs2032 gerealiseerd: de inhoud van ons onderwijs staat weer volop in de belangstelling!

Ik wil jullie langs deze weg laten weten dat dat ik enorm respect heb voor de manier waarop jullie de afgelopen periode de maatschappelijke dialoog van de grond hebben weten te krijgen. Dat geldt ook voor de wijze waarop jullie in een korte periode gezamenlijk tot zo een kwalitatief hoogwaardig en helder advies zijn gekomen over zo een complex thema. Het kan niet anders dan dat dit veel van jullie energie  heeft gevraagd. Ik vind heel gaaf dat jullie bereid zijn hier vol voor te gaan en deze inspanning te leveren.

De komende weken gaan jullie de reacties, suggesties en commentaren verzamelen en verwerken. Ik wens jullie veel succes en inspiratie toe. Ik zie met  belangstelling en vertrouwen uit naar uit naar het eindadvies.

Met vriendelijke groet,

Sander Dekker