cv

Jan Verweij

jan_verweij@hotmail.com

Opleidingen
gymnasium-α                               St.-Ignatiuscollege Amsterdam

doctoraal Nederlands                 Universiteit van Amsterdam                      1979
doctoraal Geschiedenis             Radbouduniversiteit, Nijmegen                1985
doctoraal Filosofie                      Tilburg University, Tilburg                         2001
promotie Filosofie                      Erasmusuniversiteit, Rotterdam              2012

–titel proefschrift ‘Kant-tekening van een Horrearius’

zie http://repub.eur.nl/res/pub/32296/
klik hier voor samenvatting

Cursussen:
CKV coördinator                        Maastricht
Internationalisering               Tilburg
Klassieken                                   Nijmegen
(oud-) Grieks                             Athene (2015 / 2019)
Italiaans                                       Rome (2019)
(oud-) Grieks                             Syracuse (online) (2020) – Plato  Apologie
(oud-) Grieks                             Syracuse (online) (2020) – Plato  Ion

Werkzaamheden
1979-1981   Docent Nederlands,
voormalige College Asten Someren

1981-2004   Docent Nederlands / Geschiedenis / Filosofie,
Theresialyceum, Tilburg

2000-2020   Docent Filosofie / Geschiedenis / Nederlands
St.-Odulphuslyceum, Tilburg

2004-2017   Docent Trivium,
St-Odulphuslyceum, Tilburg

2012-2020   Docent Humaniora,
St.-Odulphuslyceum, Tilburg

2013-2017   Docent Godsdienstfilosofie,
St.-Odulphuslyceum, Tilburg

2004-2005     Vakdidacticus Filosofie
UvA, Amsterdam

2006-2010     Examenmaker Filosofie
CITO, Arnhem

2011-2020   Vakdidacticus Filosofie
UvT, Tilburg

2013-2017     Medewerker Inductie,
OnderwijsCooperatie, Utrecht

2017 nov-juli Docent filosofie 6e klas vwo
Theresialyceum, Tilburg

2020 mrt-apr Docent filosofie 6e klas vwo
Van Maerlantlyceum, Eindhoven.

2020 oktober – december TilburgUniversity
docent Algemene didactiek

2021 sept – okt 2022 Tilburg University
docent Vakdidactiek  filosofie

febr – aug 2023 Vavo Tilburg
docent filosofie

mrt – juni 2023 De Rooi Pannen Breda
docent Nederlands

Overige:
Studiebeurs voor traject ‘ethiek’ 15 dagen aan de Deusto-Universiteit Bilbao 2000

Initiatiefnemer vak Trivium, samensteller methode
Idem vak Humaniora,
idem methode filosofie 5 en 6 vwo ethiek
idem methode filosofie 4 en 5 havo sociale politieke filosofie
idem methode ethiek 4 vwo

Organisator pre-gymnasium / onderwijsontwikkelaar gymnasium

Organisator schoolreizen (31x) 1982-2013
Parijs (2)
Rome (25)
Venetie (4)
Organisator internationalisering uitwisselingen heel 4vwo Esjberg 1990-1992
Organisator EUR-week in Stockport / Kalinborg / Lille / Tilburg 1993-1996

Samensteller jubileumboek Het Theresialeven-gevoel 75 jarig bestaan 1998

Uitgezonden namens OMO Japan Foundation  –
17 dagen naar Japan 1990
Uitgezonden namens OMO Europees platform –
8 dagen naar Ieper 1996
Uitgezonden namens OMO Nederlands Instituut Athene –
9 dagen naar Athene 2004

Deelnemer Palladio-project San Servelo –
9 dagen Venetië 2010
Deelnemer docentenreis Griekenland –
8 dagen Griekenland 2003
Deelnemer docentenreis Griekenland –
8 dagen Griekenland 2013
Deelnemer delegatie studiebezoek Finland – Estland –
5 dagen 2015
Studiereis Nederlands Instituut Athene (NIA) –
8 dagen 2015
Deelnemer docentenreis Sicilie –
8 dagen Catania – Palermo 2016
Deelnemer docentenreis Jeruzalem –
12 dagen – 2018/9
Studiereis Nederlands Instituut Athene (NIA)
08 dagen – 2019
Studiereis Koninklijk Nederlands Instituut Rome (KNIR) –
10 dagen – 2019

studie (oud-) Grieks EXEDRA Sicilië  online Plato Apologie
2020
studie (oud-) Grieks EXEDRA Sicilië  online Plato Ion
2020
studie (oud-) Grieks EXEDRA Sicilie online Plato Phaedrus
2021
studie (oud-) Grieks EXEDRA Sicilie online Plato Gorgias
2021
Studiereis Ortigia EXEDRA Plato
2021
Gastcollege Universiteit Kreta  ‘liefde bij Plato en Lucretius
2022

studie (oud-) Grieks Universiteit Kreta Lysias
2022

Organisator schouwburg-abonnementen 4e – 6e klas 1989-2020
Mede-organisator Alpe d’Huez / AlpeDuZes actie 2011
Columnist OMO-nieuwsbrief 2012-2015

Leraar van het Jaar Voortgezet Onderwijs 2012-2013

Gedelegeerde International Summit on the Teaching Profession 13-15/03/13 Amsterdam

(Mede-)  samensteller subsidie-aanvraag PEER REVIEW ANDERSZINS
(Mede-)  organisator Inspiratiedag 9 april 2014 Utrecht
(Mede-)  organisator Dag van de Leraar, 8 oktober, Den Bosch
(Mede-)  organisator kick-off BSL, 18 september, Roosendaal
(Mede-)  organisator BSL-dag 21 november Roosendaal

Dagvoorzitter kick-off  NOT 21 oktober Utrecht
Lid van de Programmaraad Beleidsgericht Onderzoek van het NRO

Lid Platform #onderwijs2032

Officieus werelduurrecordhouder rollerbank 50,048 gemiddeld
Gevestigd 1998  ;- )

(mede) auteur van BIJ MIJ IN DE KLAS

maxresdefault

Auteur van

JE WEET NOG NIET HALF HOEVEEL

9789402238716 (1)

Jan

Spreker bij verschillende symposia, congressen en leergangen (zie voor actuele lezingen / cursussen onder ‘agenda’)