CV voor lidmaatschap Programmaraad NRO

huisstijl-ontwerp-4-NRO

Jan Verweij studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de universiteit van Amsterdam, jaren later Nieuwe Geschiedenis aan de Radbouduniversiteit in Nijmegen en maakte het trio vol met een doctoraal Filosofie aan de Tilburg University; in 2012 promoveerde hij aan de Erasmusuniversiteit te Rotterdam op een proefschrift getiteld ‘Kanttekening van een Horrearius’, dat handelt over de receptie van het kantianisme aan het begin van de 19e eeuw in Nederland.
In het middelbaar onderwijs is hij sinds 1979 werkzaam, een grote prijs viel hem in 2013 toe toen hij nationaal gekozen werd tot Leraar-van-het-Jaar en een lang jaar als ambassadeur van het onderwijs in Nederland werkzaam was. Tussendoor had hij een dienstverband bij het CITO als examenmaker en bij de UvA als vakdidacticus.
Momenteel is hij werkzaam als docent aan het St. Odulphuslyceum te Tilburg en als vakdidacticus aan de Tilburg University en werkt hij één dag per week voor de OnderwijsCoöperatie in Utrecht als uitvoerder van het project Inductie waarvoor hij subsidie heeft verkregen van het ministerie van OCW.