Cursus Filosofie voor ouders

FILOSOFIE-CURSUS VOOR OUDERS

Geachte ouders van de leerlingen in het pre-gymnasium.

De afgelopen week (of een van de komende weken (we rouleren de lessen))  heeft uw kind al kennisgemaakt met het onderdeel filosofie bij het pre-gymnasium. Zoals u wellicht weet, kent het vak Humaniora – een vast onderdeel in het curriculum van het gymnasium – naast inleidende lessen Latijn en Grieks ook een cursus filosofie.
Uw kind maakt nu kennis met het onderwijs op een middelbare school, met het gymnasiale onderwijs op het Sint Odulphus. Wellicht smaakt dat naar meer, misschien wilt u zelf óók eens komen proeven.

De docenten filosofie, Joop van der Kuip en Jan Verweij (die uw kind iedere week lesgeeft) hebben in het kader van de kerstactie een plan opgevat. Eén onderdeel van die actie zal namelijk zijn dat we de Voedselbank willen steunen. Daarom gaan we lesgeven aan de ouders van de huidige leerlingen van klas 1 gymnasium (en daarvoor vragen we een boodschappentas)!

Op 4 maandagavonden zullen Joop van der Kuip en Jan Verweij de volgende 4 onderwerpen bespreken: ethiek, antropologie, sociale en politieke filosofie en metafysica.
Het betreft uiteraard een inleiding, voorkennis is niet vereist, huiswerk wordt niet gegeven, enthousiasme is wél een vereiste!

De geplande avonden zijn 20 en 27 november en 4 en 11 december, we starten met koffie om 19.30 uur en we zoeken daarna een lokaal op. U krijgt een syllabus van de behandelde onderwerpen. Vóór 22.00 uur stoppen we.

We willen de cursus niet helemaal gratis aanbieden, we vragen u één van de avonden ófwel een bedrag van 35 euro mee te nemen ófwel een boodschappentas vol met houdbare zaken voor de voedselbank (in december organiseert de school een actie voor deze voedselbank, het zou leuk zijn als bij de start al een tafel vol spullen klaarstaat). Dus: ofwel een betaling ofwel een bezoekje aan de AH of de Jumbo.

Ons lijkt het een goed idee om óók u in de gelegenheid te stellen, zonder enige verplichting.

Mocht u vragen hebben, mail ons gerust ( jvdkuip@odulphus.nl  /  jverweij@odulphus.nl ) , mocht u zich nu al willen opgeven dan kan dat ook op deze adressen. U ontvangt zeker een bevestiging!

Wij hopen van harte u in de maand november te mogen ontmoeten!

Met vriendelijke groet,

Joop van der Kuip / Jan Verweij