Cultuureducatie Amsterdam

Aanwezig geweest in De Balie op 1 april

Tien jaar Voucherbeheer, vraagsturing, cultuureducatieregelingen en het Amsterdams Fonds voor de Kunst. In het afgelopen decennium heeft het Amsterdamse cultuureducatiestelsel zich goed staande gehouden. Wat zijn de ervaringen van beleidsmakers, scholen en aanbieders? Wat gaat er goed en wat kan er beter?
We maken op het scherpst van de snede de balans op, met het oog op de volgende tien jaar. Debat onder leiding van Martijn de Greve. Sprekers zijn onder anderen Paul Spies (Amsterdam Museum), Sebastiaan Capel (voorzitter dagelijks bestuur Stadsdeel Zuid voor D’66), Mario Molina Espeleta (Stichting Kunstgrens), Jolanda Hogewind (directeur Calvijn met Junior College) en Margriet Gersie (directeur Kunstgebouw en lid Kwaliteitsraad Cultuureducatie Amsterdam).
In april 2015 organiseert Mocca de Maand van de Cultuureducatie met debatten, expertmeeting, netwerkbijeenkomsten en een werkconferentie.

De meest gehoorde woorden:
1. kinderen (in het polulistische ”het gaat om de kinderen”)
2. geld (in de stelling ”er moet meer geld naar educatie”)
3. aanbod (in de repetitio ”het aanbod moet passen bij de vraag”)
4. vraag (in de repetitio ”de vraag moet aansluiten bij het aanbod”)
5. makelaar (in de zin ”laten we nou eens stoppen met die makelaar”)

Teleurstellend………
……………………………..geen énkele inhoudelijke discussie; veel oud-denken (educatie moet van 2 naar 3 uur! Is er dan niet niemand die niet denkt in geld en in uren?)