Burgerschap 2

Dinsdag 24 januari 2017- Utrecht, van 9.30 – 15.30 uur

U organiseert van alles rond het thema burgerschap, van sponsorlopen tot schooldebatten. Maar hoe verbindt u alle losse intitiatieven?

Sinds 2006 zijn scholen wettelijk verplicht actief aandacht te besteden aan burgerschap en sociale integratie. Scholen doen dat op verschillende manieren en geven zelf inhoud aan deze thema’s, de afgelopen jaren gebeurde dat bv. in de vorm van een maatschappelijke stage.

De socialisatietaak van scholen
Socialisatie is één van de pijlers van ons onderwijs. Zeker nu de samenleving in hoog tempo verandert, wordt de sociale functie van school steeds belangrijker. We worden geconfronteerd met ingewikkelde maatschappelijke problemen en tegelijkertijd vindt er een verschuiving van opvoedkundige taken plaats van ouders naar scholen. Sommige docenten worden geconfronteerd met interculturele spanningen in de klas, toenemende diversiteit en polarisatie maakt het  voor docenten soms ingewikkeld in gesprek te gaan met leerlingen.
In de politiek en op scholen wordt op dit moment veel gesproken over een toekomstbestendig curriculum. Leren leerlingen wel de kennis en vaardigheden die ze later in het leven ook echt nodig hebben? Want we hebben behoefte aan kritische en zelfstandig nadenkende burgers.

Daarom verdient burgerschap een steviger plek in het onderwijs. Leerlingen moeten weten hoe een democratie werkt, wat daarin de spelregels zijn en welke normen en waarden een rol spelen. Hoe geeft u burgerschap concreet en gestructureerd vorm binnen  het curriculum en verbindt u alle losse initiatieven die er al worden georganiseerd?

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • Toekomstbestendig onderwijs en burgerschapsvorming  Jan Verweij
  • De huidige stand van zaken rond curriculumvernieuwing en de rol van burgerschap daarin Jolanda Barendrecht
  • De wettelijke opdracht tot bevordering van burgerschap Anne Bert Dijkstra
  • Wat doen andere scholen? De vertaling van burgerschap naar de schoolpraktijk! (praktijksessie en discussie)
  • Een snel veranderende wereld vraagt om kritische en zelfstandig nadenkende burgers! Marjolein Burgerhout
  • Een instrument voor de (her)ontwikkeling van uw schoolvisie op burgerschap Jeroen Bron, Irene de Kort
  • Een doorgaande leerling voor burgerschap? Hans van Beekum, Isabel Schilling, Sylvia Stähli, Dick de Wolff