Burgerschap 1

Beste docenten Maatschappijleer/Maatschappijwetenschappen en maatschappijkunde/ maatschappijleer 2,

Op donderdag 15 december a.s. organiseert de Universitaire Lerarenopleiding Tilburg samen met Fontys Lerarenopleiding (FLOT) maatschappijleer, in navolging van afgelopen schooljaar,  weer een netwerkbijeenkomst voor alle docenten Maatschappijleer/Maatschappijwetenschappen en maatschappijkunde/ maatschappijleer 2. Nu Rob van Otterdijk afscheid heeft genomen op de UvT, nemen wij het stokje van hem over. Op deze bijeenkomsten willen we informeren en  inspireren en een bijdrage leveren aan de vorming van een netwerk van docenten ML/MW en MK in Zuid-Nederland.
Centraal thema deze bijeenkomst is ‘Burgerschap’. We hebben twee sprekers die vanuit een verschillende perspectieven over dit onderwerp zullen vertellen en daarna willen we aan de slag met ideeën en uitwerkingen voor lessen van de docenten (jullie) zelf, zodat iedereen de deur uitgaat met mooie nieuwe ideeën voor in de les.

Het programma:

15.00 uur              Inloop en welkom
15.05 uur              ‘Rol van het concept ‘burgerschap’ binnen Onderwijs 2032’ (Jan
Verweij – Vakdidacticus Filosofie ULT, docent Odulphus College en
panellid Onderwijs 2032)
15.50 uur              ‘Burgerschap in de Brainport regio’ (Joep Harmsen – docent
sociologie Fontys Hogescholen)
16.35 uur              PAUZE
16.45 uur              Uitwisseling werkvormen, ideeën en uitwerkingen voor lessen
17.30 uur              Afsluiting