Beoordeling masterclass

Beste de heer Verweij,

Het is alweer een paar weken geleden, maar nogmaals hartelijk dank voor uw bijdrage als spreker tijdens het NRO-congres! Kennis delen en kennis maken, dat is ons zeker gelukt en dat is mede dankzij uw bijdrage.
Zoals u wellicht al had gezien hebben de congresdeelnemers na afloop een mailing gehad met daarin een enquête. Hen is gevraagd hun mening te geven over verschillende aspecten van het NRO-congres; de locatie, de organisatie, de plenaire sessies en de parallelsessies. Graag zouden wij u bij deze een terugkoppeling willen geven zodat u weet hoe de deelnemers aan het congres uw sessie hebben ervaren en gewaardeerd. Hieronder vindt u de gegevens van uw sessie, het gemiddelde cijfer dat de respondenten uw sessie gaven en hun toelichting hierbij.
Mocht u hier verder vragen over hebben dan kunt u een mail sturen naar congres@nro.nl.
Nogmaals hartelijk dank voor uw bijdrage aan het congres, wij hopen u er volgend jaar weer te zien!
Hele fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar gewenst.
Met vriendelijke groet,
Marchje van der Veen

Feedback sessie vanuit de enquête:
Sessie:
Robinson Crusoe, Immanuel Kant & Onderwijs2032
Gemiddelde beoordeling van deelnemers: 8,33.