AFLEUKEN / column OMO

AFLEUKEN !

De wintermaanden staan op middelbare scholen steevast in het teken van LEUK. De toekomstige leerlingen moeten overtuigd worden dat vakken als Nederlands, wiskunde en Engels óók LEUK zijn. Muziek, drama, toneel en overblijven in de pauze zijn namelijk al LEUK en daarom tonen we dat allemaal op LEUKe introductiedagen, meeloopdagen die bol staan van LEUKigheid, snuffelochtenden die onder het gewicht van LEUK-zijn gebukt gaan en vooral op de open avonden die slechts één thema hebben: LEUK. Toeters en bellen en LEUKe proefjes bij LEUKe vakken als natuur- en scheikunde.
De rest van het jaar ontLEUKen we gelukkig en zijn we daar ook trots op: onderwijs is niet LEUK, vinden we dan; gelukkig maar. LEUK is namelijk helemaal niet leuk.
De oorzaak is de blinde vlek bij ouders: kinderen van 11 jaar mogen van ouders opeens massaal en tegelijk zelf beslissen naar welke school ze gaan. Dat er verschillen tussen scholen bestaan – ik bedoel niet kwaliteitsverschillen -, vergeet men even. Of de school een 3-jarige brugperiode heeft, een categoriaal gymnasium is, tweetalig onderwijs biedt of extra aandacht besteedt aan kunsten of sport: het zij zo. Als het kind de school LEUK vindt, is de school meteen LEUK en wordt dat de toekomstige LEUKe school. De blinde vlek bestaat eruit dat ouders vergeten hun kinderen te leren dat belangrijke beslissingen op argumenten gestoeld moeten zijn en dus gemotiveerd moeten kunnen worden. Misschien vinden ze LEUK trouwens wel een criterium ja… kijken of ze dat echt zo vinden als we de decanen wegbezuinigen onder het motto dat leerlingen gewoon een vervolgopleiding moeten kiezen die ze ‘gewoon’ LEUK vinden.
Binnenkort is ook op mijn school weer de Open Avond.
Ik heb al een rode Bassie – clownsneus gekocht.
Vinden ze vast LEUK.

Jan Verweij,
St.-Odulphuslyceum, Tilburg.

P.S.
Toen ik de strekking van deze column vertelde aan een collega die verantwoordelijk is     voor al die dagen, was de reactie onthutsend. ‘Nee, da’s niet leuk Jan!’

Ik wil 12 maanden per jaar de-LEUKen, 52 weken per jaar ont-LEUKen en álle dagen van het hele jaar AF-LEUKEN !

Bassie-alleen-wit