Afgewezen

”Gebrek aan zelfvertrouwen is een karakterfout die ik niet bezit”

maar toch:

Geachte heer Verweij,
Enige tijd geleden stuurde u een voorstel in voor een nieuw vwo examenonderwerp.
Tot mijn spijt moet ik u meedelen dat de syllabuscommissie niet voor uw voorstel heeft gekozen.
De commissie heeft alle voorstellen bestudeerd en besproken. Ze hanteerde daarbij criteria die voortkomen uit de tekst van de uitnodiging tot het indienen van voorstellen (februari 2019).
Uw voorstel over Stoïcijnse filosofie wordt door de commissie als een mooi onderwerp beschouwd. Men ziet ook het enthousiasme waarmee u het onderwerp uitwerkt. Tegelijkertijd ziet de commissie het als een niet heel breed onderwerp en verwacht men veel doublure voor gymnasiumleerlingen vanwege de invulling van de klassieke talen in hun curriculum. Een belangrijk argument om niet voor het onderwerp te kiezen is dat het in lijn ligt met het onderwerp dat van 2020-2024 geëxamineerd wordt. De commissie geeft uiteindelijk voorkeur aan een onderwerp dat meer verschil brengt.
Mede namens de commissie wil ik u bedanken voor de door u getoonde betrokkenheid bij het vak filosofie in het voortgezet onderwijs.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Mede namens de syllabuscommissie,