Lerarenregister

Lerarenregister een jaar uitgesteld

14 februari 2017
Senator Esther-Mirjam Sent (PvdA) in gesprek met staatssecretaris Sander Dekker van onderwijs, cultuur en wetenschappen, in de Eerste Kamer.
GEEN HAASTOp verzoek van de Eerste Kamer stelt staatssecretaris Dekker het lerarenregister uit. Zomer 2018 is het nieuwe streven.
Staatssecretaris Sander Dekker van onderwijs gunt zich een jaar extra om het verplichte lerarenregister te verkopen aan een diep verdeelde beroepsgroep. Maar van afstel is naar alle waarschijnlijkheid geen sprake. Vanaf 1 augustus 2018 moeten alle leraren in het register worden gezet.
In de oorspronkelijke plannen van de staatssecretaris zou de registratie dit jaar op 1 augustus beginnen. Maar een bezorgde Eerste Kamer vroeg, bij monde van PvdA-senator Esther-Mirjam Sent, om uitstel. Ook voorstanders GroenLinks en CDA maakten zich zorgen over al te snelle invoering.
“Ik wil geen te gehaaste, valse start maken”, reageerde Dekker gisteren op hun zorgen. “Daarom heb ik besloten om een jaar extra de tijd te nemen. Zorgvuldigheid gaat boven snelheid.” Vanaf 1 augustus 2018 moeten scholen gegevens aanleveren over hun personeel. Leerkrachten moeten vanaf dat moment voldoende scholingspunten opbouwen.

 

Draagvlak

Het belangrijkste probleem voor de principiële voorstanders van een lerarenregister is de vraag of er draagvlak is onder leraren. Vakbond ‘Leraren in Actie’ verzamelde in aanloop naar het debat gisteren bijna 29.000 handtekeningen tegen het register en overhandigde die aan de senatoren. De groep leraren vreest administratief gedoe, van bovenaf opgelegde regels en een circus van dure bijscholingscursussen.
Voorzitter en leraar klassieke talen Peter Althuizen vindt het voorstel dat er nu ligt nog steeds slecht, uitstel of niet. “Iets wat op de tekentafel niet goed is, wordt met uitstel ook niet goed.”
Althuizen vindt niet alle leraren en vakorganisaties aan zijn zijde. De Algemene Onderwijsbond, CNV Onderwijs, het platform VVVO voor vakdocenten en de Federatie van Onderwijsvakorganisaties, verenigd in De Onderwijscoöperatie, zijn warm voorstander van het lerarenregister.
“Het register is van, voor en door leraren”, liet voorzitter Loek Schueler van CNV Onderwijs gisteren weten in een verklaring die nog voor aanvang van het debat uitging. “Ik zie het als een kans en een stimulans, omdat het merendeel van de leraren nu ook al energie steekt in peer reviews, vakliteratuur en het volgen van trainingen.”

Kwaliteit en status

Uiteindelijk moet het lerarenregister de kwaliteit van het onderwijs verbeteren en het beroep van leraar meer status geven. In het register, dat nu vrijwillig is, staan op dit moment 68.000 leraren ingeschreven, 34.000 van hen hebben daadwerkelijk alle informatie ingevuld.
In 2023 moeten alle 250.000 leraren in het basis-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs kunnen aantonen dat ze voldoende bijscholing hebben gevolgd om voor herregistratie in aanmerking te komen.
Wie niet het juiste diploma heeft of niet voldoende cursussen volgt, kan vanaf op zijn vroegst in 2027 worden ontslagen. Ook die data zijn een jaar opgeschoven ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel.