Het belang van teksten lezen in de oorspronkelijke taal.

Plato lezen in het Oud-Grieks…..dan kun je toch net zo goed vertalingen lezen?
Ja, dat kan, maar is lang zo leuk niet!

Bovendien… ik wist wel dat waarheid in het Grieks aletheia is. Dat is de bron, het fundament voor de socratische methode. De waarheid zit immers IN de mens en hoeft er alleen uit gehaald te worden. Dat kan met de maieutiek, door als een vroedvrouw de waarheid ter wereld te brengen.
Maar hoe komt die waarheid in de mens, beter: hoe kan die waarheid in de mens blijven? We worden immers allemaal bij de wedergeboorte eerst gedompeld in de rivier de Lethe opdat we alles vergeten van een vorig leven; zo wordt het een hiernamaals en niet een hiernanógmaals.

Alleen …. De waarheid is niet ontvankelijk voor het wegwissen door het water uit de Lethe, vandaar : a – letheia.

En dat soort zaken leerde ik nou tijdens de lessen oud-Grieks!