film PvdA

.

https://www.pvda.nl/kernthema-onderwijs/?__cf_chl_jschl_tk__=81a446f44373492af6374c1d6690e536ae2e1b37-1613498459-0-AbzNzInzNsST9PDwE9jiln3viCcZUR1b9LtmneEnCGjyBVGJxgavjKiEGyn9tet33XzbovUPMszIB-v-nm5NwqGmultpRXzp3d9Ap647p0NXcdp_IJ89ijH8frLTR4NmHozh8RTSux-QYSJzxUZHWVBtm_wCcGpsBgWAt0Wa-vIy3PUdz99Sbi5v3miydWK3_rk9J8HjpLlLVtw9dCB67FqtawnQYBFBmSWwex2zQLGJTLFpv-M3Yf-Sryc7A3uq5jdp_hluhM9QHO11EAB-YxRluzNCIdFFI55o6mb2m5W2au0jikv_VLb40-1eOpPJzz-eUQ3OI6Sc4FAU2zYnxVU

oproep

Oproep: De redactie van het Podium voor Bio-ethiek (www.NVBe.nl) nodigt u uit een bijdrage te schrijven over het thema: Het eeuwige leven.

Op 2 januari dit jaar vierde de Japanse Kane Tanaka, de oudste mens ter wereld, haar 118e verjaardag. Volgens verschillende wetenschappers, waaronder biogerontologen, futurologen en technologie – ontwikkelaars, zal deze leeftijd in de nabije toekomst veel vaker voorkomen. Nieuwe mogelijkheden op onder andere het terrein van stamceltransplantaties, nanotechnologie en cryonisme dragen bij aan het idee dat de mens in de toekomst de dood kan uitstellen of na de dood weer tot leven kan worden gebracht. Zo zou het leven wellicht met honderden jaren verlengd kunnen worden.
Het transhumanisme is een filosofische beweging die ervan uitgaat dat de mens zijn toekomstige evolutie kan en moet bijsturen met behulp van technologie, zodat menselijke beperkingen als ziekte en de dood overwonnen worden. Andere invloedrijke denkers, zoals biogerontoloog Aubrey de Grey, betogen dat ouderdom een ziekte is, die behandeld dient te worden. Het is zelfs de plicht van wetenschappers om deze ‘ziekte’ te genezen, stellen zij.
Dergelijk techno-optimisme lijkt in schril contrast te staan met de grote uitdagingen waar de wereld momenteel voor staat. Op moment van schrijven houdt de COVID-19-pandemie de wereld in haar greep. Daarnaast zorgen mondiale problemen als klimaatverandering en overbevolking voor wereldwijde uitdagingen, die op zijn minst lijken te wringen met de ambitie om de levensduur van de mens substantieel op te rekken. Ook discussies rondom ‘voltooid leven’ maken duidelijk dat dit streven niet universeel wordt gedeeld.
In dit themanummer besteden we aandacht aan de ethische, filosofische en maatschappelijke dimensies van het ‘eeuwige leven’. Daarmee doelen we op huidige en toekomstige medische en technologische ontwikkelingen die beloven ons leven substantieel te verlengen. We zoeken daarbij nadrukkelijk naar een breed scala aan perspectieven: niet alleen ethisch en filosofisch, maar bijvoorbeeld ook religieus, ecologisch en sociaal – maatschappelijk. Denk bijvoorbeeld aan de relatie tussen de ambitie tot levensverlenging en klimaatverandering en overbevolking, sociale en maatschappelijke implicaties (bijvoorbeeld in termen van ongelijke verdeling en structurele ongelijkheid), de verhouding tussen radicaal verlengde levensduur en zingeving, identiteit en mensbeeld, en de relatie tussen technologische oplossingen voor het ‘probleem’ van ouderdom en sociale ideeën over gezondheid en vitaliteit als individuele keuze en morele plicht. Het Podium wil met dit nummer een bijdrage leveren aan de agendering van dit soort kwesties – ze zullen de samenleving in de komende jaren mede vormgeven.

Uw bijdrage

Wilt u een bijdrage leveren aan het Podium voor Bio-ethiek over deze vragen, stuurt u dan voor 1 maart (uitgestelde deadline), een voorstel (max. 250 woorden) naar de themaredactie:

Amber Spijkers: amber.spijkers@gmail.com

Jan Verweij: jan_verweij@hotmail.com

Rik Wehrens: wehrens@eshpm.eur.nl

Er is plaats voor ongeveer acht bijdragen, te verschijnen in het komende juni nummer. Wij reageren binnen twee weken op uw voorstel. Als we u uitnodigen om uw abstract uit te werken, is de deadline voor de eerste complete versie (max. 1500 woorden) 22 maart 2021. De deadline voor de definitieve versie is 26 april 2021.
De themaredactie beslist of een artikel al dan niet wordt geplaatst. Houdt u wat betreft stijl en inhoud rekening met het feit dat het Podium door een breed publiek wordt gelezen.

Motto 2021

Zojuist gehoord:

KWAAKT DE  EEND
OF
SPARTELT DE  VIS,

DAN SLAAT  HET  WEER  OM
OF
BLIJFT  HET  ZOALS  HET  IS.

Phaedrus – Plato

GREEK FOR PHILOSOPHERS READING GROUP

We will be meeting once a week online to read from the original text one of the Platonic dialogues, the Phaedrus.

The Greek for Philosophers Reading Group is open to all levels of Greek learners, from Beginners to Advanced level, since the focus will be mostly on the content rather than the language. Participants will be asked to prepare a translation of a short passage in advance and then present their translation in class, after which the discussion of the content will be open to all.

Translating will not be compulsory for participants and in the case of lack of translators, the seminar leader will lead the group through the text.

The aim of the reading group is to provide students and scholars interested in Plato with an informal platform in which they can come in contact with the text in the original Greek and discuss the content in a relaxed and friendly environment.

There will be 10 ( x 1 hour) weekly meetings, starting on the 13th of January and finishing on the 17th of March 2021. The course will be taught live online on Zoom. Classes will be recorded.

Weer een baan

Beste heer Verweij,

In verband met uw (hernieuwde) indiensttreding bij Tilburg University verzoeken wij u vriendelijk om bijgaand formulier in te vullen en te ondertekenen en binnen 3 dagen per e-mail te retourneren aan het HR Service Center etc … etc … etc …

Studie Grieks Plato Ion online

Σωκράτης
τὸν Ἴωνα χαίρεινπόθεν τὰ νῦν ἡμῖν ἐπιδεδήμηκας οἴκοθεν ἐξ Ἐφέσου;

Ἴων
οὐδαμῶς Σώκρατεςἀλλ᾽ ἐξ Ἐπιδαύρου ἐκ τῶν Ἀσκληπιείων.

Σωκράτης
μῶν καὶ ῥαψῳδῶν ἀγῶνα τιθέασιν τῷ θεῷ οἱ Ἐπιδαύριοι;

Ἴων
πάνυ γεκαὶ τῆς ἄλλης γε μουσικῆς.

Σωκράτης
τί οὖνἠγωνίζου τι ἡμῖνκαὶ πῶς τι ἠγωνίσω;

Ion lezen

Greek for Philosophers Reading Group

We will be meeting once a week online to read from the original text one of the most entertaining Platonic dialogues, the Ion, (recommended text:
Plato on Poetry – P. Murray (ed.): Cambridge University Press, 1996)
in which the undeclared war between poetry and Socratic philosophy is in full swing.

The Greek for Philosophers Reading Group is open to all levels of Greek learners,
from Beginners to Advanced level, since the focus will be mostly on the content rather than the language. Participants will be asked to prepare a translation of a short passage in advance and then present their translation in class, after which the discussion of the content will be open to all.

The aim of the reading group is to provide students and scholars interested in Plato with an informal platform in which they can come in contact with the text in the original Greek and discuss the content in a relaxed and friendly environment.

There will be 10 ( x 1 hour) weekly meetings, starting on the 7th of October and finishing on the 9th of December.
The course will be taught live online on Zoom.

Studie oud-Grieks

Study Ancient Greek in Siracusa goes On-line
August 3rd – 8th 2020
“KNOW THYSELF” is among the most famous sayings from ancient Greece. Have you ever wondered how it sounds in the original Greek? If you would like to familiarise yourself with the language of Homer, Plato, Pindar and Pythagoras, join us at the Exedra-Fonte Aretusa “Ancient Greek ‘Aperitivo’ Course”, now on-line because of the Covid 19 crisis. The online course will consist of 7 x 90-minute classes which will take place between the 3rd and 8th of August. Since this is a taster session, we have decided to focus on the text of Plato’s Apology in a way that will allow all of you to participate regardless of your familiarity with Greek. Plato’s Apology, is one of the best-known works of ancient Greek literature, in which the voice of Socrates can be clearly heard. We will examine not only the language, but also the philosophical argument
and Socrates’ novel rhetorical approach to the Athenian court, which condemned him to death but made his ideas famous. The classes will include reading the text from the original and then translating it by focusing on the most important syntactical constructions and bringing up the grammar when necessary. At the same time, we will provide a philosophical and intertextual commentary which will focus on the rhetorical techniques and construction of philosophical argument of the text — the aim is to be
able to understand the main ideas and the general philosophical concepts used by Plato and Socrates without too much concern for the language. In this way, we believe that all of you, from absolute beginners to advanced learners of Greek, will be able to get something out of the classes and enrich them with your participation.
Further to that, grammar and syntax handouts will be provided electronically before the beginning of each class (beginner and intermediate), in order to make sure that you will be able to identify the main linguistic points of each section we cover. We believe that this format will help us overcome the possible difficulties of online teaching and will ensure that the classes will be enjoyable and beneficial for all. We are looking forward to seeing you in our virtual classroom! The course is suitable for adult learners at any level, from absolute beginners to more advanced readers. Join us for a magical journey through Greek language and culture e designed to help us know ourselves—and ancient Greek—a bit better! “ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ”